Milieu

De plasticsector draagt helaas bij tot de afvalberg, wij zijn ons daar zeker van bewust. Vandaar dat Hobon er alles aan doet om de duurzaamheid door te trekken in de producten en in het productieproces.

Lees meer over Hobon

Selectie leveranciers

Hobon houdt bij zijn selectie van leveranciers rekening met hun visie op duurzaamheid en hun milieubeleid. Om de ecologische footprint zo klein mogelijk te houden is de gehele keten tussen leveranciers en klanten van belang.

R&D

Samen met onze klanten werken we projecten uit om hun folies dunner te maken of om andere types grondstoffen in te zetten. Zo helpen we mee om de finale afvalberg maximaal te verkleinen.

Duurzaam produceren

Hobon zet sinds enkele jaren sterk in om via investeringen nieuwere en zo ook energiezuinigere machines in te zetten.

Daarnaast zijn speciale projecten opgezet om de afval tijdens het productieproces zo klein mogelijk te houden. Een lean productie dient naast een economisch- evenzeer ook een ecologisch belang.

Herwerken intern afval

We recyclen het afval van de productie om opnieuw te gebruiken. Zo maken we van afval terug een grondstof om in te zetten bij daartoe specifiek bestemde producties conform de wetgeving.

Kwalitatieve producten

Hobon waakt over een maximale kwaliteit van haar producten. Dit leidt naast een klantentevredenheid ook tot een verminderd verlies en zo ook afval doordat de producten maximaal kunnen verwerkt worden.